Fundacja Unicorn przeznacza 100% zebranej kwoty na cel zbiórki.