Fundacja Unicorn przeznacza 100% zebranej kwoty na cel zbiórki.

Kochani,

Pragniemy przypomnieć o trzech różnych możliwościach wsparcia finansowego fundacji! Wspierający mogą dokonywać wpłat bezpośrednio na naszej stronie internetowej oraz poprzez wpłaty na konto bankowe fundacji.

Pierwsza opcja, czyli wpłata dokonywana poprzez wciśnięcie przycisku WESPRZYJ FUNDACJĘ znajdującego się pod głównym licznikiem fundacji jest opcją działającą zawsze, o każdej porze dnia i nocy, a wpłaty naliczane są w głównej skarbonce automatycznie w czasie od kilku sekund do maksymalnie kilku godzin! Środki wpłacane w ten sposób trafiają do głównej skarbonki fundacji i są przeznaczane na ewentualne natychmiastowe wsparcie potrzebujących lub na cele statutowe fundacji. 100% zebranych w ten sposób środków jest przeznaczonych na działania lub rozwój fundacji.

Druga opcja, czyli wpłata dokonywana poprzez wciśnięcie przycisku WESPRZYJ znajduje się bezpośrednio przy liczniku danej zbiórki, co oznacza, że wpłacane w ten sposób środki przeznaczane są w 100% tylko i wyłącznie na dany cel zbiórki. Środki wpłacane w ten sposób naliczają się zarówno w liczniku danej zbiórki jak i w głównej skarbonce fundacji w czasie od kilku sekund do maksymalnie kilku godzin! Wsparcie konkretnej zbiórki jest możliwe tylko i wyłącznie podczas jej trwania. Jeśli celem danej zbiórki jest zebranie 600 000 PLN tak jak było w przypadku zbiórki prowadzonej na rzecz ratowania zwierząt czy naprawę skutków pożarów w Australii, cała zebrana kwota, tj. 600 000 PLN trafia właśnie na cele związane ze zbiórką. Wszelkie wydatki w związku z przeprowadzeniem akcji, obsługi strony internetowej etc lub inne niespodziewane koszta są pokrywane z wpłat wspierających dokonywanych tytułem darowizny na cele statutowe fundacji (przycisk WESPRZYJ FUNDACJĘ) lub prywatnych środków zarządu fundacji.

Ostatnią możliwością jest wsparcie naszej fundacji poprzez wpłatę na konto bankowe
ING BANK ŚLĄSKI 78 1050 1575 1000 0090 3190 9774. Każda kwota wpłacona na konto bankowe fundacji oczywiście jest naliczana w liczniku fundacji jednak zliczenie wpłat i zmiana kwoty w liczniku fundacji następuje raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Najczęściej jest to pierwszy dzień każdego miesiąca. Wyjątkiem są dni, w które na stronie naszej fundacji przeprowadzane są zbiórki! W dni, w które na naszej stronie internetowej przeprowadzana jest zbiórka, kwoty wpłacane na konto bankowe fundacji zliczane są minimum raz na dobę, a następnie umieszczane w liczniku danej zbiórki i głównej skarbonki fundacji.

Pragniemy przypomnieć, że główną domeną Fundacji Unicorn jest przekazywanie 100% zebranych środków w danej zbiórce na wskazany cel oraz brak wynagrodzenia dla zarządu fundacji. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

Marita & Daniel Majewscy;
Fundacja Unicorn