WORK Fundacja UNICORN - Zbiorka
Fundacja Unicorn przeznacza 100% zebranej kwoty na cel zbiórki.

Na ratunek Australii

Największa zbiórka Fundacji Unicorn niosła pomoc głównie zwierzętom. Nasza fundacja dokonała kilku wpłat o łącznej wartości ponad 220 000 AUD, a wpłata dokonana na konto placówki zajmującej się ratowaniem umierających zwierząt była… największą na Świecie!

Na ratunek Australii

Ilość wpłat - 32 999

600 027.20 / 100 000 (600%)