Fundacja Unicorn przeznacza 100% zebranej kwoty na cel zbiórki.

Wpłaty na konto bankowe - CZERWIEC

Wpłaty bezpośrednie z konta bankowego są doliczane do skarbonki, raz lub maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Zobacz więcej

Cofnięcie licznika Fundacji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 01.06.2020 główny licznik fundacji wskazujący kwotę 1 595 293.06 PLN zostanie pomniejszony o kwotę 58 415,01 PLN.

Zobacz więcej

Wpłaty na konto bankowe - MAJ

Istnieją trzy formy dokonywania wpłat na rzecz działania naszej fundacji charytatywnej.

Zobacz więcej

Formy wspierania Fundacji

Wspierający mogą dokonywać wpłat bezpośrednio na naszej stronie internetowej oraz poprzez wpłaty na konto bankowe fundacji.

Zobacz więcej